Grintuss

מחקרים אחרונים מראים ששיעול, במיוחד שיעול אקוטי, נגרם מדלקת ברירית, בעיקר ברירית של דרכי הנשימה העליונות

הגנה על הרירית מפני גירויים חיצוניים ומחומרים המיוצרים על-ידי הדלקת עצמה היא גישה חדשנית למצבי שיעול.

כלי יעיל חייב להצליח להפחית את כמות השיעול בלי לבטל את תפקידו ההגנתי הפיזיולוגי.

הדבר מושג באמצעות שילוב מספר פעולות בו זמנית:

  • הקלה על הדלקת, באמצעות יצירת שכבת מגן המונעת מגע עם גירויים חיצוניים והפחתת האפקט הפוגעני של רדיקלים חופשיים המיוצרים על-ידי הזיהום בעזרת חומרים נוגדי חימצון המצויים בתרכובת.
  • פעולה על הליחה, באמצעות הפיכתה לנוזלית יותר ובכך קלה יותר לסילוק על-ידי מנגנוני הגוף; פעולה זאת מושגת על-ידי הורדת מתח הפנים של הליחה והגברת לחות הרירית.
Aboca Grintuss