Grintuss

סירופים Grintuss מיועדים לשיעול. הם פועלים להרגעת הגירוי, הגנה על הרירית ולעידוד סילוק הליחה.
תודות לאופן פעולתו המכני, Grintuss מפחית את השיעול מבלי לדכאו, ובכך שומר על פעולתו ההגנתית בדרכי הנשימה.

הסירופים Grintussזמינים בשני סוגי תרכובות:

  • אחת למבוגרים
  • אחת לילדים מגיל שנה ומעלה.

שתי התרכובת הן ללא גלוטן.

Aboca.לקרוא בעיון את האזהרות ואת הוראות השימוש

Aboca Grintuss