Grintuss

היתרון של גישה זו ברור: Grintuss אינו מדכא את השיעול (אחד ממנגנוני ההגנה החשובים של הגוף), אלא מייצר שכבת מגן להגנת הרירית מגירויים חיצוניים.


הגנה על הרירית

אפקט המחסום באמצעות יצירת שכבת מגן צמודה לרירית, שומר עליה ממגע עם גירויים חיצוניים ושומר על תפקודה התקין.

פעולה נוגדת חימצון

פוליפנולים ופלאבנואידים נלחמים בפעולות הגירוי הנגרמות על-ידי רדיקלים חופשיים ברירית.

פעולת ויסות כמות הליחה

ספונינים ופוליסאכרידים משפיעים על ייצור הליחה והופכים אותה ליותר נוזלית ובכך קלה יותר לסילוק.

פעולת סיכוך

הודות לסמיכות הסירופ, הסירופ בעל תכונת סיכוך אשר מפחיתה את אי-הנוחות הנוצרת מהגירוי שבזמן שיעול.

Aboca Grintuss