Grintuss

אין להתעלם משיעול מתמשך ומטריד אשר יכול לגרום להחמרת הגירוי ויש להתערב בהקדם.

אין להעלות יתר על המידה את הטמפרטורה בסביבה. טמפרטורה אידאלית היא סביב 20-18 מעלות צלסיוס.

• יש להימנע מאוויר יבש. בעת הצורך יש להשתמש במכשיר אדים בכדי להבטיח רמה נאותה של לחות באוויר.

• יש להימנע מחשיפה לקור כאשר מזיעים.

• יש להימנע מעישון ומהימצאות במקומות עם עשן סיגריות.

Aboca Grintuss