Grintuss

התרכובת Grintuss למבוגרים פותחה במיוחד לכל סוגי השיעול אצל מבוגרים.

תודות למנגנון ההגנה שלו, המוצר מקל במהירות על הסממנים באמצעות פעולה על מקור הבעיה: גירויה של הרירית על-ידי גורמים מדבקים וגירויה על-ידי חומרים מגרים כגון עשן, ערפיח ואבק.

אופן השימוש

מומלץ ליטול כף אחת, 2 עד 4 פעמים ביום. אפשר ליטול את הסירופ כפי שהוא ,או לדללו בכמות קטנה של משקאות פושרים (מים, חלב, תה או חליטות).יש להשתמש במוצר עד לשלושה חודשים מרגע הפתיחה.

נוכחותם של חלקיקים קטנים יכולה לנבוע מהריכוז של תמציות שלא נמסו, ולא משפיעה על איכות המוצר.

ניעור המוצר לפני השימוש מאפשר את החזרת התנאים ההומוגניים של הסירופ.

לסגור בקפידה את הבקבוק לאחר השימוש.

באריזה: 210 גרם בקבוק זכוכית

Aboca.לקרוא בעיון את האזהרות ואת הוראות השימוש

Aboca Grintuss